Strategische samenwerking FIX advocaten en Frontyr

Frontyr heeft FIX advocaten uitgekozen om een strategische samenwerking mee aan te gaan en dat is iets waar we trots op zijn!

Frontyr verleent middels het concept ‘Mijnbedrijfsjurist’ juridische ondersteuning aan ondernemingen. Daar waar inschakeling van een advocaat vereist is, staat FIX advocaten klaar om de cliënt indien gewenst verder te helpen, uiteraard met dezelfde passie als het team van Frontyr dat doet. Door onze samenwerking zal een eventuele overdracht van de zaak soepel en efficiënt verlopen.

Wij hebben heel veel zin in deze samenwerking!

Techbedrijf IBM schrapt honderden banen

Bij de Nederlandse tak van technologiebedrijf IBM verdwijnen als gevolg van bezuinigingen zeker 560 van de 2.200 banen. Dit werd gisteravond door verschillende kranten gemeld. Volgens Jukema vindt IBM de Nederlandse tak te kostbaar. Om die reden moet het bedrijf inkrimpen, zo wordt uitgelegd. Dat heeft vermoedelijk te maken met globalisering. Een ICT-bedrijf kan immers ook kiezen voor werknemers elders ter wereld en die zijn een stuk goedkoper dan de Nederlandse werknemers.

Naast de ontslagen zou het bedrijf in die zin worden gereorganiseerd dat 430 banen worden verplaatst naar een nieuwe tak van het bedrijf. Die tak zal nog moeten worden opgericht en daar zijn nog geen concrete plannen voor.

Minimaal 220 werknemers zouden met een vrijwillige regeling moeten vertrekken.

FIX advocaten is gespecialiseerd in ontslag als gevolg van een (grootschalige) reorganisatie. Merièm Bouiga, arbeidsrechtspecialist bij FIX advocaten, heeft jarenlang op de Amsterdamse Zuidas gewerkt als advocaat arbeidsrecht. Om die reden kent zij alle ins en outs met betrekking tot dergelijke grootschalige reorganisaties. Deze kennis zet zij nu in bij het helpen van werknemers die getroffen worden door een dergelijke reorganisatie.

Heb je een vaststellingsovereenkomst ontvangen van jouw werkgever, neem dan vrijblijvend contact op om je zaak aan ons voor te leggen.

Bezorgers Deliveroo zijn werknemers

Het Gerechtshof heeft bevestigd dat de maaltijdbezorgers van Deliveroo werkzaam zijn op basis van een arbeidsovereenkomst. Het platform van Deliveroo bestaat sinds 2015 in Nederland. Aanvankelijk waren de bezorgers werkzaam op basis van een arbeidsovereenkomst. Sinds 1 juli 2018 werken de bezorgers echter enkel op basis van een opdrachtovereenkomst; als zelfstandig ondernemer. In de door Deliveroo tot september 2018 gebruikte opdrachtovereenkomst was opgenomen dat de bezorger zich als ondernemer moest inschrijven bij de KvK en over een btw-nummer moest beschikken. FNV heeft in eerste aanleg een verklaring voor recht gevorderd, dat de bezorgers bij Deliveroo werkzaam zijn op basis van een arbeidsovereenkomst. Het gerechtshof stelt nu vast dat de Deliveroo bezorgers inderdaad werknemers zijn. Er is niet alleen sprake van arbeid maar ook van een gezagsverhouding tussen Deliveroo en de bezorgers. De wijze waarop de bezorgers worden betaald lijkt bovendien meer op loonbetaling dan op reguliere facturering door een zelfstandig ondernemer. Op basis van deze en nog veel meer omstandigheden komt het gerechtshof tot het oordeel dat sprake is van een arbeidsovereenkomst. Je vindt de volledige uitspraak in het nieuwsbericht in onderstaande link.

https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:GHAMS:2021:392

Weigeren mondkapje volgens rechter niet gerechtvaardigd

De voorzieningenrechter van de Rechtbank Midden-Nederland heeft in een kort-geding bepaald dat een chauffeur van een banketbakkerij uit Bilthoven, die weigert om een mondkapje te dragen, pas weer aan het werk mag op het moment dat hij zijn mondkapje draagt. Ook mag de banketbakkerij de betaling van het loon tot die tijd opschorten.

De banketbakkerij heeft het dragen van een mondkapje op het werk verplicht gesteld. De medewerker in kwestie weigerde daaraan gehoor te geven. Om die reden heeft de werkgever zijn loonbetaling opgeschort en heeft zij hem de toegang tot het werk ontzegd. De medewerker stapte daarop naar de rechter. Volgens de medewerker zorgt het dragen van een mondkapje voor veel hinder tijdens zijn werk en kan hij voldoende afstand houden van collega’s, waardoor het dragen van een mondkapje in zijn functie niet nodig is.

De werkgever heeft zich beroepen op het instructierecht. Dit houdt in dat werknemers zich moet houden aan de voorschriften die de werkgever opstelt. Het instructierecht is opgenomen in artikel 7:660 BW.

De voorzieningenrechter stelt de banketbakkerij in het gelijk. De banketbakkerij moet als werkgever de individuele belangen van de medewerkers beschermen door te zorgen voor een gezonde en veilige werkomgeving. Daarnaast heeft de werkgever een bedrijfsbelang. Zij moet haar werknemers immers het loon doorbetalen tijdens ziekte. De banketbakkerij mag het loon van de medewerker in kwestie dus opschorten en hem de toegang tot het werk weigeren zolang hij weigert een mondkapje te dragen.

https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBMNE:2021:51