Rechtsgebiedenregister

De hieronder vermelde advocaten hebben zich conform de Regeling en Verordening op de Advocatuur geregistreerd in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten. Op grond van deze registratie zijn zij verplicht per kalenderjaar 10 opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd rechtsgebied.

Femke Jorritsma

Burgerlijk procesrecht en ondernemingsrecht

Merièm Bouiga

Arbeidsrecht