Aansprakelijkheidsrecht

Wij zijn specialist in het voorkomen en oplossen van diverse geschillen. We hebben veel ervaring met ondernemingsrechtelijk geschillen, zoals die uit commerciële contracten, aandeelhoudersgeschillen en zijn goed thuis in bestuurdersaansprakelijkheid en beroepsaansprakelijkheid. We gaan voor het beste resultaat voor onze client. Als mogelijk lossen we geschillen op door middel van overleg. Lukt dit niet dan staan we onze cliënten bij in procedures bij rechtbank, hof of in arbitrage.