Title Image

ontslag Tag

Bezorgers Deliveroo zijn werknemers

Het Gerechtshof heeft bevestigd dat de maaltijdbezorgers van Deliveroo werkzaam zijn op basis van een arbeidsovereenkomst. Het platform van Deliveroo bestaat sinds 2015 in Nederland. Aanvankelijk waren de bezorgers werkzaam op basis van een arbeidsovereenkomst. Sinds 1 juli 2018 werken de bezorgers echter enkel op basis van een opdrachtovereenkomst; als zelfstandig ondernemer. In de door Deliveroo tot september 2018 gebruikte opdrachtovereenkomst was opgenomen dat de bezorger zich als ondernemer moest inschrijven bij de KvK en over een btw-nummer moest beschikken. FNV heeft in eerste aanleg een verklaring voor recht gevorderd, dat de bezorgers bij Deliveroo werkzaam zijn op basis van een arbeidsovereenkomst. Het gerechtshof stelt nu vast dat de Deliveroo bezorgers inderdaad werknemers zijn. Er is niet alleen sprake van arbeid maar ook van een gezagsverhouding tussen Deliveroo en de bezorgers. De wijze waarop de bezorgers worden betaald lijkt bovendien meer op loonbetaling dan op reguliere facturering door een zelfstandig ondernemer. Op basis van deze en nog veel meer omstandigheden komt het gerechtshof tot het oordeel dat sprake is van een arbeidsovereenkomst. Je vindt de volledige uitspraak in het nieuwsbericht in onderstaande link.

https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:GHAMS:2021:392

Weigeren mondkapje volgens rechter niet gerechtvaardigd

De voorzieningenrechter van de Rechtbank Midden-Nederland heeft in een kort-geding bepaald dat een chauffeur van een banketbakkerij uit Bilthoven, die weigert om een mondkapje te dragen, pas weer aan het werk mag op het moment dat hij zijn mondkapje draagt. Ook mag de banketbakkerij de betaling van het loon tot die tijd opschorten.

De banketbakkerij heeft het dragen van een mondkapje op het werk verplicht gesteld. De medewerker in kwestie weigerde daaraan gehoor te geven. Om die reden heeft de werkgever zijn loonbetaling opgeschort en heeft zij hem de toegang tot het werk ontzegd. De medewerker stapte daarop naar de rechter. Volgens de medewerker zorgt het dragen van een mondkapje voor veel hinder tijdens zijn werk en kan hij voldoende afstand houden van collega’s, waardoor het dragen van een mondkapje in zijn functie niet nodig is.

De werkgever heeft zich beroepen op het instructierecht. Dit houdt in dat werknemers zich moet houden aan de voorschriften die de werkgever opstelt. Het instructierecht is opgenomen in artikel 7:660 BW.

De voorzieningenrechter stelt de banketbakkerij in het gelijk. De banketbakkerij moet als werkgever de individuele belangen van de medewerkers beschermen door te zorgen voor een gezonde en veilige werkomgeving. Daarnaast heeft de werkgever een bedrijfsbelang. Zij moet haar werknemers immers het loon doorbetalen tijdens ziekte. De banketbakkerij mag het loon van de medewerker in kwestie dus opschorten en hem de toegang tot het werk weigeren zolang hij weigert een mondkapje te dragen.

https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBMNE:2021:51