Title Image

Vaststellingsovereenkomst?

Vaststellingsovereenkomst ontvangen?

Heb je een vaststellingsovereenkomst aangeboden gekregen? Leg jouw zaak vrijblijvend aan ons voor door op de contactbutton te klikken. We nemen dan contact met je op en zullen kijken of we jou kunnen helpen. We bieden een gunstig tarief en kunnen in sommige gevallen ook een vaste prijs met je afspreken. Uiteraard maak je geen kosten voordat we heldere afspraken hebben gemaakt. Wist je dat het regelmatig voorkomt dat een werkgever (een deel van) de kosten voor een advocaat vergoedt als onderdeel van jouw ontslagregeling?

De vaststellingsovereenkomst

Een vaststellingsovereenkomst is een manier om afscheid van elkaar te nemen zonder tussenkomst van de rechter of het UWV. Je bepaalt dan samen met de werkgever dat het dienstverband zal eindigen en onder welke voorwaarden. Wanneer een werkgever jou een vaststellingsovereenkomst aanbiedt is dus nog geen sprake van ontslag. De werkgever wil dan onderzoeken of jij bereid bent om in te stemmen met jouw eigen ontslag. Of dat raadzaam is, hangt uiteraard af van de omstandigheden van jouw zaak. Uiteraard ben jij nooit verplicht om een vaststellingsovereenkomst te ondertekenen. In de wet is geregeld onder welke omstandigheden een werkgever een werknemer mag ontslaan. Daar zijn best nog wel wat vereisten aan verbonden. Om die reden is het raadzaam je daarover goed te laten adviseren. Hoe minder wettelijke vereisten door de werkgever zijn vervuld, hoe beter jij in staat zult zijn een gunstigere ontslagregeling te ontvangen. Denk aan een hogere ontslagvergoeding of een langere opzegtermijn.

 

Reorganisatie

Is sprake van een reorganisatie, dan zal de werkgever moeten aantonen dat jij op basis van de wettelijke ontslagvolgorde voor ontslag in aanmerking komt en niet jouw collega. De werkgever kan dus niet zelf kiezen van wie hij afscheid neemt. Zelfs als jij de enige werknemer bent binnen jouw afdeling, kan het zijn dat de wet voorschrijft dat een werknemer van een andere afdeling die soortgelijk werk doet eerst voor ontslag in aanmerking komt. Dat heeft alles te maken met het zogeheten afspiegelingsbeginsel en uitwisselbare functies. Juridische termen waar aan getoetst moet worden door een jurist of advocaat. Daarnaast moet eerst worden onderzocht of er nog andere mogelijkheden zijn om te worden herplaatst binnen de organisatie.

 

Discussie over functioneren

Ook wanneer een werkgever van oordeel is dat jij niet goed functioneert, bijvoorbeeld omdat je jouw salestargets niet haalt of omdat er klachten zijn over communicatie, dan schrijft de wet voor dat eerst een verbetertraject moet zijn doorlopen voordat de werkgever eenzijdig kan overgaan tot ontslag. Een verbetertraject duurt vaak maanden en aan die eis is in de praktijk meestal niet voldaan. In dat geval heb jij twee opties.
1) Je geeft aan geen interesse te hebben in een vaststellingsovereenkomst wat betekent dat jij gewoon in dienst blijft. Jouw werkgever zal dan een verzoekschrift moeten indienen bij de kantonrechter waarin hij verzoekt om ontbinding van de arbeidsovereenkomst.
2) Je bent wel bereid in te stemmen met een vaststellingsovereenkomst maar enkel onder bepaalde voorwaarden zoals een hogere ontslagvergoeding of langere opzegtermijn.

 

Arbeidsconflict

Ditzelfde geldt voor het arbeidsconflict. Heeft de werkgever aan alle wettelijke vereisten voldaan om het arbeidsconflict op te lossen of is dat (nog) niet het geval en besluiten beide partijen dat het tijd wordt om afscheid van elkaar te nemen. Ook in dat geval kun jij onderhandelen over de voorwaarden waaronder jij bereid bent een vaststellingsovereenkomst te ondertekenen. Bijvoorbeeld wanneer er een ontslagvergoeding wordt betaald waar jij tevreden mee bent.

 

Advies nodig?

Kun je advies gebruiken over een aangeboden vaststellingsovereenkomst? Laat dan je gegevens achter via bovenstaande contactbutton. We nemen dan zo snel mogelijk vrijblijvend contact met je op.